SmittarJag.se Håll dig och dina kära friska!

Information från läkare om hur de vanligaste infektionerna smittar

Förkylning

Förkylning drabbar de flesta vuxna 2-3 gånger årligen. Barn drabbas i ännu större utsträckning, vanligen minst 6-8 gånger per år.

 • Provtagning: Nej
 • Typ av smitta: Virus (Rhinovirus, Adenovirus, Parainfluenzavirus, Enterovirus m.fl.)
 • Finns botande medicin: Nej
 • Finns vaccin: Nej
 • Drabbar oftast: Alla
 • Läs ännu mer: Förkylning - 1177.se

RS-virus

RSV, Respiratory Synctival Virus, Bronkiolit

RSV är ett säsongsvirus som vanligen drabbar de små barnen värre än vuxna, men även äldre har ökad risk för allvarlig sjukdom. Viruset har som störts spridning i december till februari.

 • Provtagning: Provtagning finns, men behövs inte alltid.
 • Typ av smitta: Virus (Respiratory syncytial virus)
 • Finns botande medicin: Nej
 • Finns vaccin: Särskild förebyggande antikroppsbehandling kan ges i utvalda fall till barn under 2 år med lungsjukdom
 • Drabbar oftast: Barn under 2 år
 • Läs ännu mer: 1177.se - RS-virus hos barn

Halsfluss (bakterieorsakad)

Streptokocktonsillit

Halsfluss orsakad av bakterier på halsmandlarna kan vara svår att skilja från virusinfektioner i halsen. Sjukvårdspersonal kan avgöra om testning och antibiotikabehandling är aktuellt.

 • Provtagning: Ja, utifrån särskilda kriterier kan snabbtest för streptokocker tas från halsen.
 • Typ av smitta: Bakterier (Vanligen Streptokocker men andra bakterier förekommer)
 • Finns botande medicin: Pencillin (Kåvepenin) kan ges i 10 dagar. Men behandlingen förkortar endast sjukdomen med i snitt 1 dag.
 • Finns vaccin: Nej
 • Drabbar oftast: Alla kan smittas men sällan barn under 3 år.

Influensa

Säsongsinfluensa

Säsongsinfluensa är ett återkommnde virus som ständigt förändrar sig varför årlig vaccination krävs för att vara immun. Vaccination rekommenderas därför till äldre och lungsjuka som riskerar att bli allvarlig sjuka.

 • Provtagning: Ja, provtas från näsan med svar vanligen samma dag
 • Typ av smitta: Virus (Influensavirus A-C)
 • Finns botande medicin: I särskilda fall kan läkemedel ges vid allvarligt sjuk patient.
 • Finns vaccin: Ja, rekommenderas till personer över 65 år
 • Drabbar oftast: Alla

Vinterkräksjukan

Calici, Norovirus

Vinterkräksjukan orsakas av en familj av virus kallade Calicivirus. Vinterkräksjukan sprids framförallt under vinterhalvåret, varifrån den fått sitt namn.

 • Provtagning: Ofta behövs inte provtagning då tillfrisknande sker innan det är aktuellt. Prov finns dock och tas i så fall från avföringen.
 • Typ av smitta: Virus (Calici)
 • Finns botande medicin: Nej
 • Finns vaccin: Nej, men en stor del av befolkningen är immuna mot Vinterkräksjukan från födseln.
 • Drabbar oftast: Alla, men särskilt utsatta är sjukhusvårdade och stora barngrupper.

Höstblåsor

Hand, foot and mouth disease

En virussjukdom som oftast drabbar barn under 10 år med blåsor på händer, fötter och i munnen. En lindrig sjukdom som dock oftast gör ont och därför minskar lusten att äta.

 • Provtagning: Behövs inte, typiska symtom räcker för diagnos
 • Typ av smitta: Virus
 • Finns botande medicin: Nej
 • Finns vaccin: Nej
 • Drabbar oftast: Oftast barn under 10 år, men kan drabba vuxna
 • Läs ännu mer: 1177.se - Höstblåsor

Kikhosta

Kikhosta är en bakteriesjukdom som ger långvarig hosta. Idag ingår kikhosta i den allmänna barnvaccinationsprogrammet och är därför ovanlig i Sverige.

 • Provtagning: Ja, prov kan tas från näsan.
 • Typ av smitta: Bakerie (Bordetella pertussis)
 • Finns botande medicin: Antibiotika
 • Finns vaccin: Ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet.
 • Drabbar oftast: Personer som av olika anledningar inte deltagit i den allmänna barnvaccinationsprogrammet. Till exempel personer födda utomlands eller de födda i Sverige mellan 1978 och 1996, då kikhosta inte ingick i barnvaccinationsprogrammet.

Virusorsakad halsfluss

Virusfaryngit, viral tonsillit, Övre luftvägsinfektion (ÖLI)

Virusorsakad halsfluss är en vanlig orsak till halsont och kommer ofta samtidigt med feber, hosta och andra förkylningssymtom.

 • Provtagning: Nej
 • Typ av smitta: Virus (Adenovoris, Rhinovirus, Coronavirus, Covid-19)
 • Finns botande medicin: Nej
 • Finns vaccin: Nej
 • Drabbar oftast: Alla

Röda hund

Rubella

Röda hund är en virusinfektion som vanligen ger förhållandevis lindriga symtom men kan ge fosterskador vid graviditet. Sjukdomen ingår i det allmäna barnvaccinationsprogrammet och är numera ovanlig.

 • Provtagning: Ja, särskilda blodprov (serologi och PCR) kan tas
 • Typ av smitta: Virus (Rubellavirus)
 • Finns botande medicin: Nej
 • Finns vaccin: Ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet.
 • Drabbar oftast: Personer som av olika anledningar inte deltagit i det allmänna barnvaccinationsprogramet (mellan 1978 och 1996 genomfördes ingen allmän vaccination mot kikhosta i Sverige).

Luftrörskatarr

Bronkit

Bronkit är en inflammation i de stora luftrören (bronkerna) och kan ge långdragen hosta.

 • Provtagning: Odling för bakteirer kan tas vid tecken på bakterieorsakad infektion
 • Typ av smitta: I de flesta fall virus (Parainfluenza A och B, Parainfluenza Rhinovirus m.fl.), i vissa fall bakterier (Bordetella pertussis, M. pneumoniae och C. pneumoniae).
 • Finns botande medicin: Vid bakterieorsakad bronkit kan antibiotika övervägas. Vid besvärlig hosta kan inhalationsmedicin provas.
 • Finns vaccin: Nej
 • Drabbar oftast: Framför allt rökare och astmatiker

Krupp

Pseudokrupp, viruskrupp, laryngotracheo-bronkit

Krupp är en vanligt förekommande virussjukdom hos barn som ger karakteristiskt skällande hosta och andningsbesvär.

 • Provtagning: Nej, diagnosen ställs utifrån symtom.
 • Typ av smitta: Virus (Parainfluenza)
 • Finns botande medicin: Nej
 • Finns vaccin: Nej
 • Drabbar oftast: Barn mellan 3 månader och 3 år

Äkta krupp

Difteri

Äkta krupp ska inte förväxlas med det vi i Sverige kallar "Krupp". Äkta krupp är en bakteriesjukdom i halsen som är extremt ovanlig i Sverige tack vare det allmänna barnvaccinationsprogrammet.

 • Provtagning: Ja, prov för odling tas från näsa och svalg
 • Typ av smitta: Bakterie (Cornyebacterium diphteria)
 • Finns botande medicin: Antibiotika
 • Finns vaccin: Ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet.
 • Drabbar oftast: Ovaccinerade och personer med missbruk

Körtelfeber

Mononukleos, EBV, Epstein-Barr-virus, "kissing disease"

Körtelfeber är en virusinfektion som drabbat nästan hela befolkningen (95%) någon gång i livet. Vanligen blir man infekterad i barndomen eller tonåren och förblir sedan immun resten av livet.

 • Provtagning: Ja, finns snabbtest med svar inom 10 minuter
 • Typ av smitta: Virus (Epstein-Barr virus)
 • Finns botande medicin: Nej
 • Finns vaccin: Nej
 • Drabbar oftast: Vanligast bland personer mellan 15-25 år

Magsjuka

Gastroenetrit

Magsjuka är ett samlingsnamn infektion med kräkningar och diarré som i de flesta fall orsakas av virus.

 • Provtagning: Ja men krävs sällan, är oftast aktuellt vid besvär över 2 veckor eller hög feber.
 • Typ av smitta: I huvudsak virus men även bakterier förekommer
 • Finns botande medicin: I utvalda fall beroende på orsak.
 • Finns vaccin: Rotavirus ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Vaccination mot Kolera, en vanlig turistorsakad magsjuka finns.
 • Drabbar oftast: Alla

Matförgitning

Matförgiftning orsakas av gifter, s.k. toxiner, som frisatts från bakterier. Symtom är ofta plötsligt isättande och förhållandevis snabbt övergående

 • Provtagning: Nej
 • Typ av smitta: Gift (toxin) producerat av gula stafylokocker
 • Finns botande medicin: Nej
 • Finns vaccin: Nej
 • Drabbar oftast: Alla

Bältros

Varicella Zooster, VZV, Herpes Zooster

Bältros är en sjukdom som präglas av smärtsamma blåsor och beror på en återaktivering av vattkoppsvirus som övervintrat i kroppen sedan barndomen. Bältros kan återkomma flera gånger i livet.

 • Provtagning: Ja, särskilt prov tas från blåsa
 • Typ av smitta: Virus (Varicella Zooster)
 • Finns botande medicin: Nej, men lindrande behandling inom 72 timmar från debut för personer över 50 år. Smärtstillande medicin finns att tillgå.
 • Finns vaccin: Ja. Om vaccinet tas i barndomen innan vattkoppsinsjuknande minskas risken för att få bältros i livet. Om vaccinet tas efter man haft bältros minskas risken att få bältros igen.
 • Drabbar oftast: Äldre och personer med nesatt immunförsvar

Vattkoppor

Varicella Zooster, VZV, Herpes Zooster

Vattkoppor är ett mycket smittsam virus som ger typiska röda vätskefyllda blåsor som vanligen drabbar barn mellan 1-6 år. På grund av smittsamheten bör man stanna hemma, och bör inte uppsöka sjukvården utan att ha ringt och frågat först.

 • Provtagning: Ja, men krävs sällan
 • Typ av smitta: Virus (Varicella Zooster)
 • Finns botande medicin: Nej men lindrande behandling vid sjukdom i vuxen ålder
 • Finns vaccin: Ja
 • Drabbar oftast: Barn och i sällsynta fall vuxna som inte utsatts för infektion som barn

Klamydia

Klamydia är en vanligt förekommande sexuellt överförbar sjukdom som obehandlad kan leda till infertilitet. Sjukdomen är smittspårningspliktig varför man måste lämna prov om man uppmanas göra så.

 • Provtagning: Ja, som urinprov för män och provtagningspinne för kvinnor
 • Typ av smitta: Bakterie (Chlamydia trachomatis)
 • Finns botande medicin: Antibiotika
 • Finns vaccin: Nej
 • Drabbar oftast: Sexuellt aktiva

Kondylom

Könsvårtor

Kondylom är hudvårtor orsakade av ett sexuellt överförbart virus i en virusfamilj kallad HPV.

 • Provtagning: Nej, diagnosen ställs genom undersökning
 • Typ av smitta: Virus (HPV 6 & 11)
 • Finns botande medicin: Egenbehandling i form av receptbelagda krämer. Vårtorna kan även frysas, brännas och i vissa fall opereras bort på specialistmotagningar.
 • Finns vaccin: Vissa av de vaccin (kallade "fyrvalenta") som ges mot livmoderhalscancer orsakad av HPV skyddar också mot kondylom.
 • Drabbar oftast: Unga och sexuellt aktiva

Vårtor

Handvårtor, Fotvårtor

Vårtor på händer och fötter är vanligt och beror på en virusinfektion.

 • Provtagning: Nej, diagnosen ställs genom undersökning
 • Typ av smitta: Virus (HPV 1 & 2 m.fl.)
 • Finns botande medicin: Egenbehandling med receptfri krämer och frysbehandling
 • Finns vaccin: Nej
 • Drabbar oftast: Barn och unga

Gonorré

Gonorré är en sexuellt överförbar sjukdom som kan vara svår att skilja från Klamydia och Mycoplasma genitalium.

 • Provtagning: Ja, som urinprov för män och provtagningspinne för kvinnor
 • Typ av smitta: Bakterie (Neisseria gonorrhoeae)
 • Finns botande medicin: Antibiotika
 • Finns vaccin: Nej
 • Drabbar oftast: Sexuellt aktiva

Mycoplasma genitalium

Mycoplasma genitalium är en sexuellt överförbar sjukdom som kan likna klamydiainfektion men som i de flesta fall inte ger några besvär och där provtagning och behandling endast rekommenderas vid symtom.

 • Provtagning: Ja, efter att ha uteslutit infektion med klamydia och gonorré.
 • Typ av smitta: Bakterie (Mycoplasma genitalium)
 • Finns botande medicin: Antibiotika
 • Finns vaccin: Nej
 • Drabbar oftast: Sexuellt aktiva

HIV

HIV är en sexuellt överförbar sjukdom som inte går att bota, men som det idag finns bra behandling för. De med behandlad HIV kan leva ett normalt och fullångt liv.

 • Provtagning: Ja, blodprov
 • Typ av smitta: Virus (HIV 1 & 2)
 • Finns botande medicin: Nej men effektiv bromsmedicin
 • Finns vaccin: Nej
 • Drabbar oftast: Sexuellt aktiva i område med hög förekomst samt sprutnarkomaner

Hepatit

Hepatit är en virusinflammation av levern. Det finns 5 olika hepatit virus (A-E), varav hepatit B och C är vanligaste förkommande i Sverige.

 • Provtagning: Ja, blodprov
 • Typ av smitta: Virus (Hepatit A-E)
 • Finns botande medicin: Ja, för långvarig hepatit C
 • Finns vaccin: Ja för hepatit A & B
 • Drabbar oftast: Turister, sexuellt aktiva och sjukhusvårdade

Salmonella

Bakterieorsakade maginfektioner är mycket ovanligare än virusorsakade sådana, men av de bakterieorsakade är Salmonella en av de vanligare.

 • Provtagning: Ja. Bakterieodling från avföring.
 • Typ av smitta: Bakterie (Salmonella)
 • Finns botande medicin: Antibiotika kan ges vid svårsjukdom, men riskerar att förlänga smittsamheten.
 • Finns vaccin: Nej
 • Drabbar oftast: Alla. Äldre och personer med nedsatt immunförsvar riskerar att drabbas svårare.

Campylobacter

Bakterieorsakade maginfektioner är mycket ovanligare än virusorsakade sådana, men av de bakterieorsakade är Campylobacter en av de vanligare.

 • Provtagning: Ja. Bakterieodling från avföring.
 • Typ av smitta: Bakterie (Campylobacter)
 • Finns botande medicin: Antibiotika kan ges vid svårsjukdom till särskilt sköra personer
 • Finns vaccin: Nej
 • Drabbar oftast: Alla

Clostridier

Clostridium difficle

Clostridium är en bakterie som finns i tarmfloran hos 2-5 % av svenskarna. Vid behandling med antibiotika kan tarmfloran rubbas och Clostridium kan då ge en tarminfektion.

 • Provtagning: Ja. Snabbtest och odling på avföring.
 • Typ av smitta: Bakterie (Clostridium difficle)
 • Finns botande medicin: I de flesta fall räcker det att avsluta antibiotikan som skapat infektionen. I mer komplicerade fall kan annat antibiotika krävas.
 • Finns vaccin: Nej
 • Drabbar oftast: Äldre, sjukhusvårdade och personer som antibiotikabehandlats.

Mässlingen

Morbilli

Mässling är en virussjukdom som är extremt smittsam men som idag är ovanlig tack vare vaccination

 • Provtagning: Ja, blodprov och prov taget från näsan.
 • Typ av smitta:
 • Finns botande medicin: Nej
 • Finns vaccin: Ingår i det allmäna barnvaccinationsprogrammet.
 • Drabbar oftast: Endast ett fåtal personer som tackat nej till att vaccineras enligt barnvaccinationsprogrammet.

Borrelia

Borrelia är en bakteriesjukdom som sprids med fästingar. Den smittar inte mellan människor.

 • Provtagning: Blodprov kan tas men är otillförlitligt. Vid misstanke om neurologiska besvär tas prov från ryggmärgsvätskan.
 • Typ av smitta: Bakterie (Borrelia Burgdorferi)
 • Finns botande medicin: Antibiotika (penicillin)
 • Finns vaccin: Nej
 • Drabbar oftast: Personer som vistas i naturen, framförallt i mellansverige.

TBE

Tick-borne Encephalitis

TBE är en virusinfektion som sprids med fästingar och kan ge hjärnhinneinflammation

 • Provtagning: Blodprov och analys av ryggmärgsvätska
 • Typ av smitta: Virus (TBE)
 • Finns botande medicin: Nej
 • Finns vaccin: Ja
 • Drabbar oftast: Personer som vistas i naturen, framförallt i Mellansverige.

Lunginflammation

Pneumoni

Lunginflammation orsakas vanligen av bakterier i lungorna, men kan även orsakas av virus, så kallad viruspneuomni.

 • Provtagning: Odling kan tas från näsan och på upphostat slem
 • Typ av smitta: Vanligen bakterier (Pneumokocker m.fl.)
 • Finns botande medicin: Antibiotika
 • Finns vaccin: Ja
 • Drabbar oftast: Äldre, rökare, personer med nedsatt immunförsvar och KOL-sjukdom.

Covid-19

Corona, Covid, SARS-CoV-2

Covid-19 är ett virus som kan orsaka flera olika symtom, däribland lunginflammation.

 • Provtagning: Ja, prov taget från näsan
 • Typ av smitta: Virus (SARS-CoV-2)
 • Finns botande medicin: Nej
 • Finns vaccin: Ja
 • Drabbar oftast: Alla men äldre har större risk att drabbas av allvarlig sjukdom.

Munherpes

Herpes, Oral herpes-simplex, Munsår

Munherpes orsakas av ett virus som övervintrar i nerverna och kan ge upphov till återkommande munsår.

 • Provtagning: Kan tas från blåsa men krävs sällan då bilden är typisk
 • Typ av smitta: Virus (framförallt HSV-1)
 • Finns botande medicin: Nej, men sjukdomsförkortande behandling finns som receptfri salva.
 • Finns vaccin: Nej
 • Drabbar oftast: Unga och personer med nedsatt immunförsvar

Könsherpes

Genitalherpes

Könsherpes orsakas av ett virus som övervintrar i nerverna och kan återaktiveras vid stress eller annan infektion. I regel blir besvären lindrigare för varje tillfälle.

 • Provtagning: Virusanalys (PCR) kan göras på prov från blåsa
 • Typ av smitta: Virus (HSV-1 eller HSV-2)
 • Finns botande medicin: Nej men sjukdomsförkortande tabletter
 • Finns vaccin: Nej
 • Drabbar oftast: Unga och sexuellt aktiva

Scharlakansfeber

Scarlatina

En bakteriesjukdom orsakad av samma bakterie som ger halsfluss, men som i det här fallet ger utslag på kroppen och i vissa fall karakteristisk tunga med utseende som ett smultron.

 • Provtagning: Behövs oftast inte på grund av typiska symtom, men topsning av halsmandel kan påvisa bakterie
 • Typ av smitta: Bakterie
 • Finns botande medicin: Antibiotika
 • Finns vaccin: Nej
 • Drabbar oftast: Oftast barn 3-8 år

Om SmittarJag.se

Den här hemsidan är framtagen av Alexander Dangler, legitimerad läkare på Vårdcentralen Stadsfjärden i Nyköping, med konsultation från kollegor runt om i Sverige. Vi har granskat den vetenskap vi kunnat hitta kring de vanligaste sjukdomarna. Informationen på den här hemsidan är tänkt som allmän rådgivning. Tänk på att alla människor har olika immunförsvar och olika förutsättning - om du känner dig mycket sjuk bör du stanna hemma, även om våra råd föreslår något annat. Den här hemsidan är inte tänkt att ersätta kontakt med sjukvården i de fall du behöver rådgivning kring medicinsk behandling. Tveka aldrig att vända dig till 1177 eller din vårdcentral om du behöver rådgivning kring dina symtom.

Saknar du något på SmittarJag.se?

Vi letar hela tiden efter mer information att dela med oss av. Tipsa oss gärna på vår mejl info@medibyte.se!