SmittarJag.se Håll dig och dina kära friska!

Information från läkare om hur de vanligaste infektionerna smittar

På vilka sätt smittar sjukdomar?

Sjukdomar smittar på flera olika sätt och olika lätt. För att skydda oss mot att bli sjuka är det bra att känna till hur sjukdomar smittar; det gör att vi kan använda den effektivaste metoden för att förhindra smittan.

Droppsmitta

Droppsmitta sker när små och stora droppar från luftvägarna sprids till omgivningen genom nysningar, hostningar eller tal. Exempel på droppsmittor är covid-19, influensa och förkylning. För att förhindra droppsmitta kan den som nyser eller hostar vara noga med att göra det i armvecket om den är i närheten av andra människor, men i första hand ska personen stanna helt hemma tills den har slutat hosta. Personer som måste vara runt en person som hostar på grund av infektion kan minska risken att bli sjuk genom att bära munskydd och vara noga med handhygienen.

Luftburen smitta

Luftburen smitta sker när mycket små droppar som kan hålla sig svävande i luften överförs till andningsorganen hos en annan person. Exempel på luftburna smittor är tuberkulos och mässling. Sjukdomar som sprids luftburet är väldigt smittsamma, bara att vistas i samma rum som en med sjukdomen utgör en stor risk att bli sjuk. I många fall räcker inte ens ett munskydd utan speciella höggradiga medicinska munskydd måste användas, så kallade skydd klassade FFP3.

Tarmsmitta

Tarmsmitta, ibland också kallad livsmedelsburen smitta, sker när man får i sig bakterier, virus eller parasiter via mat eller dryck som är förorenad med avföring eller kräkningar från en sjuk person eller ett djur. Exempel på tarmsmittor är salmonella, campylobacter och norovirus så som Vinterkräksjukan. Det här är oftast mycket smittsamma sjukdomar eftersom sjuka personer med diarré eller kräkningar sprider väldigt mycket bakterier eller virus. Noggrann rengöring är viktigt. Går det att låta den sjuka personen ha tillgång till egen toalett är det att föredra. Den sjuka ska aldrig förbereda mat till andra personer.

Kontaktsmitta

Det finns två typer av kontaktsmitta: direkt och indirekt. Direkt kontaktsmitta sker vid fysisk kontakt mellan en smittad person och en annan person, till exempel vid hudinfektioner eller sexuellt överförbara infektioner. Indirekt kontaktsmitta sker via ett mellanled, till exempel ett föremål eller ett djur som bär på smittämnet. Sjukdomar med sår och blåsor smittar ofta genom kontaktsmitta. Att inte ta på varandra och inte dela handduk är bra grunder vid dessa typer av smittor. Kondom kan skydda mot dessa typer av smittor, men om smittan sitter på huden utanför det område som kondomen täcker så kan smitta ändå ske.

Blodburen smitta

Blodburen smitta sker när blod från en infekterad person kommer i kontakt med blodet hos en annan person genom sårskador, stickskador eller sprutbyten. Exempel på blodburna smittor är HIV och Hepatit B och C. Många sjukdomar som smittar blodburet smittar framför allt vid sexuell aktivitet där det kan uppstå mikroskopiska sår där blod kan utbytas. Vid sexuell aktivitet med en främmande person skyddar kondom bra mot blodburna smittor. Dela aldrig nål med någon annan, och hanterar du själv nål - t.ex. du som har diabetes, var då noga med att kassera nålarna i en särskild burk du kan få på apoteket för att göra omgivningen säker; oavsett om du är sjuk eller inte.


Besvarad av:
Alexander Dangler, legitimerad läkare

Om SmittarJag.se

Den här hemsidan är framtagen av Alexander Dangler, legitimerad läkare på Vårdcentralen Stadsfjärden i Nyköping, med konsultation från kollegor runt om i Sverige. Vi har granskat den vetenskap vi kunnat hitta kring de vanligaste sjukdomarna. Informationen på den här hemsidan är tänkt som allmän rådgivning. Tänk på att alla människor har olika immunförsvar och olika förutsättning - om du känner dig mycket sjuk bör du stanna hemma, även om våra råd föreslår något annat. Den här hemsidan är inte tänkt att ersätta kontakt med sjukvården i de fall du behöver rådgivning kring medicinsk behandling. Tveka aldrig att vända dig till 1177 eller din vårdcentral om du behöver rådgivning kring dina symtom.

Saknar du något på SmittarJag.se?

Vi letar hela tiden efter mer information att dela med oss av. Tipsa oss gärna på vår mejl info@medibyte.se!